سنگ مرمریت

سنگ مرمریت

سنگ مرمر یک نوع سنگ دگرگونی است که در شرایط دگرگونی ناحیه ای همراه با تبلور مجدد کانی های اولیه سنگ تشکیل می شود.

سنگ مرمر به معنی درخشان و از ریشه کلمه یونانی marmoros که نام تجاری آن انیکس است شناحته شده است .

سنگ مرمر به دلیلی آهکی بودن قابلیت صیقل پذیری بالایی دارد.

به طوری که کاملا درخشان و براق است .

این سنگ به دلیل دارا بودن کانی های مختلف داری رنگ و نقش های زیبا و جلا فوقالعاده ای است .

این سنگ نزدیک به 2000 سال است که توسط بشر در ساختمان سازی و معماری مورد استفاده قرار گرفته است .

این سنگ به طوری ویژه ای در دکوراسیون داخلی ، نمای خارجی ، راه پله ها ، نما داخلی ساختمان ، ستون و کف ساختمان مورد استفاده فرار میگیرد .

این سنگ با توجه به صیقل پذیری بالای آن در مجسمه سازی و تزئینات ساختمانی بکار می روند .

این سنگ ها نزدیک به 30 الی 35 سال است که توجه مردم را به خود جلب کرده ، و امروزه در اکثر خانه های ایرانی از این نوع سنگ استفاده میشود .

لازم به ذکز است که بسیاری از خدمات کفسابی سنگسابی (سرویس ترمیم و شستشوی سنگ ) بر روی سنگ مرمر صورت میگیرد ، که این هم نمونه ای از اهمیت های مردم نصبت به نگهداری و علاقه این نوع سنگ هاست .

این کانیها معمولاً کانیهای کربناته مانند کربنات های کلسیم و منیزیم هستند.

سنگ مرمر می تواند از کلسیت، دولومیت، منیزیت و آراگونیت تشکیل شده باشد.

بنابراین مرمر الزاماً همان آراگونیت نیست.

مرمر نوعی سنگ آهکی نسبتاً متراکم با زیبایی خاص است که زیبایی آن نه تنها به رنگ و طرح آن مربوط است بلکه به درجه

شفافیت آن نیز ارتباط دارد و حالت نمایش قوس قزحی روشن آن به زیبایی آن می‌افزاید.

سنگ مرمر نیز نظیر تراورتن محصول عملکرد چشمه‌های آبگرم قدیمی می‌باشد و معمولاً لایه هایی در میان لایه‌ی سنگ

تراورتن مشاهده  می‌شود.

در فرایند کارائی چشمه‌ های آب گرم، اگر افت دمای آب کند باشد، آراگونیت بوجود می‌آید و اگر افت دما به تندی صورت گیرد، تراورتن تشکیل می‌گردد.

سنگ حاصل از آراگونیت مرمر می‌گویند.

نام تجاری مرمر، انیکس می‌باشد و به رنگ‌های سبز, لیمویی، زرد کهربایی، سفید شیری، عسلی تیره و قهوه ای دیده می‌شود.

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت :

مرمریت اصطلاح تجاری بوده و تقریباً مخصوص ایران می باشد.

مرمریت ها یا سنگهای آهکی متراکم حاصل تراکم رسوبات کربنات کلسیم یا آراگونیت ناشی از فشار طبقات رویی می باشند که بعضاً آثار دگرگونی ضعیفی نیز در آنها مشاهده می شود.

مرمریت به خاطر زیبایی، استحکام و مقاومت در برابر آتش و فرسایش، سنگی با ارزش به شمار می رود.

ایرانیان و یونانیان باستان در بناها و مجسمه های خود از این سنگ استفاده های فراوانی می بردند.

در مقایسه با تراورتن، سنگ مرمریت به دلیل برخورداری از سختی بیشتر و تخلخل کمتر برای استفاده در نماهای داخلی و خارجی کاربرد بیشتری دارد.

مرمریت ها دارای بافت شکری و یا موزاییکی میباشند.

مرمریت خالص به رنگ سفید میباشد ولی بدلیل داشتن ترکیبات کانی های رنگی مثل: هماتیت، لیمونیت، کربن و … به رنگهای قرمز، زرد روشن، سیاه، صورتی، و ترکیبی از سایر رنگها دیده می شوند.

مرمریت ها یا سنگهای آهکی متراکم حاصل تراکم رسوبات کربنات کلسیم یا آراگونیت ناشی از فشار طبقات رویی می باشند که بعضاً آثار دگرگونی ضعیفی نیز در آنها مشاهده می شود.

مرمریت ها در اصطلاح تجاری در ایران به سنندجی نیز مشهور هستند.

مرمریت سنگی با منشاء رسوبی می باشد که حاصل تراکم ناشی از فشار طبقات رویی میباشد که ممکن است دگرگرونی ضعیفی نیز درآن مشاهده شود.

یکی از مشخصات این سنگها دارا بودن دانه بندی ریز یا متوسط و بافت شکری آنها می باشد.

تفاوت سنگ مرمر با سنگ مرمریت:

مرمریت ها که از متامورفیسم سنگهای آهکی اولیه حاصل شده اند, بر حسب درجه متامورفیسم و رشد کریستالها, ممکن است سنگهای تزئینی مختلفی را با نامها و بافتهای متفاوت ریز و درشت تشکیل دهند.

مرمریت درشت بلور سفید یا خاکستری روشن تا کرم را اصطلاحا” کریستال”و مرمریت کریستال سفید را اصطلاحا” سنگ چینی”می گویند.

سنگ های مرمریت به نسبت سنگ تراورتن چگال تر و اصولاً بدون تخلخل می باشند.

سنگ های مرمریت بیشترین کاربرد خود را در سنگفرش، کف و پله ها بروز می دهد.

‫سنگ ﻣﺮﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺳﻨﮓﻫﺎی آﻫﻜﻲ اﺳﺖ.

ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت در ﺣﻴﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ، در اﺛﺮ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد، ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰی ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﻣﺮها ﺑﺎﻓﺖ در ﻫﻢ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه دارﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻣﺮﻣﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖدﮔﺮﮔﺮﻧﻲﺑﻴﺸﺘﺮی را ﺗﺤﻤﻞﻛﺮده اﺳﺖ .

ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ دارای اﻧﻮاع رﻧﮓ های سفید، ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی، سیاه، ﺳﺒﺰ، ﻗﺮﻣﺰ، زرد و ارغوانی ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ولیﻣﺮﻣﺮ ﺧﺎﻟﺺ سفید و ﺷﻔﺎف اﺳﺖ.

رﻧﮓﻫﺎ و رﮔه های همراه ﺑﺎ‫ﻣﺮﻣﺮ ﻧﺸﺎن از ﻧﺎخالصی های همراه ﺳﻨﮓ آهک اولیه اﺳﺖ.

ﺳﻨﮓ ﻣﺮﻣﺮ را ﺑﺮای ﺗﺰینات و ﻣﺼﺎرف داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن نظیر ﻛﻒ، دﻳﻮار و ﻛﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮﻣﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ هوا و ﮔﺎزهای ﺳﻮﻟﻔﻮر ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺟهت ﻧﻤﺎ ﺳﺎزی ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷهرهایی ﺑﺎ هوای آﻟﻮده‫ﻣﻨﺎﺳﺐ نیست.

ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻄﺢ ﻏیر صیقلی ﻣﺮﻣﺮ توصیه می ﺷﻮد.

سنگ مرمریت یا Marble نوعی سنگ دگرگونی است که بسیار مورد توجه مصرف کنندگان و خریداران سنگ های ساختمانی قرار گرفته است.

سنگ ﻣﺮﻣﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ میزان دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ گروه: ﭼﻴﻨﻲ (ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻮرﻳﻦ، داﻧﻪ رﻳﺰ و ﻫﻢ اﻧﺪازه)، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل (ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﻮرﻳﻦ، داﻧﻪ درﺷﺖ و ﻫﻢ اﻧﺪازه) و اﺑﺮي (ﺣﺎوي خطوط ﻏﻴﺮ ﻣﻮازي از ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻧﻲﻫﺎي روﺷﻦ و ﺗﻴﺮه ) ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.

نوع دیگری از انواع سنگ ساختمانی که ممکن است با سنگ های مرمریت اشتباه گرفته شود، انواع سنگ تراورتن است که ظاهری تقریبا مشابه با سنگ مرمریت دارد تنها به لحاظ ترکیب و بافت سنگ با هم تفاوت دارند.

سنگ های مرمریت به دلیل داشتن محتوی کربنات بالاتر و جذب آب بیشتر و در نتیجه مقاومت کمتر، برای فضاهای داخلی ساختمان و نیز فضاهایی که کمتر در معرض رطوبت هستند مانند کف، دیوارهای داخلی و راه پله ها، مناسب هستند. بسته به درجه کیفی )سوپر، ممتاز، درجه یک و یا دو ) قیمت انواع سنگ مرمریت در ایران متفاوت است.

ایران یکی از غنی ترین و متنوع ترین منابع سنگ مرمریت را در اختیار دارد.

میزان تولید سنگ مرمریت در سالهای اخیر بسیار نوسان داشته است و متناسب با نیاز بازار سنگ مرمریت بوده است؛ اما با وجود این نوسان، می توان بیان کرد که میزان تولید سنگ مرمریت روندی رو به رشد داشته است.

سنگ صادراتی ایران با توجه به تنوع در رنگ و طرح می تواند یکی از مهم ترین صادرات های غیرنفتی بشمار آید.

معادن سنگ دهبید یکی از مهم ترین معادن سنگ صادراتی ایران و شناخته شده ترین سنگ مرمریت در جهان است.

ایران دارای معادن مختلفی از سنگ های مرمریت است.

یکی از پر طرفدارترین انواع سنگ مرمریت، سنگ مرمریت خوی است.

این سنگ داراری مقاومت بالاتر و ساختاری فشرده تر است.

به همین علت جزء سنگ های با درجه کیفی بالا طبقه بندی می شود.

سنگ کاشمر نیز به دلیل رنگ سفید آن و همچنین خطوط و نقوش زیبای درون بطن آن است که موجب شده است مورد توجه بازار باشد.

نوع دیگری که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است سنگ مرمریت گلدن بلک است که در شهرهای محلات و کاشان و یزد تولید می شود.

این سنگ به دلیل رنگ تیره و نقوش درخشان درون آن مورد توجه قرار گرفته است.

یکی دیگر از معادن سنگ، که به عنوان سنگ مرمریت کف مورد استفاده قرار می گیرد، سنگ آباده است.

این سنگ از معادن ابرکوه در استان یزد استخراج می شود و  به دلیل رنگ روشن آن، در کف ساختمان، بدنه راه پله ها و پا گردها استفاده می شود.

همچنین به دلیل قیمت مناسب و نسبتا ارزان آن است که مورد توجه قرار گرفته است.

اما این را نیز باید در نظر داشت که قیمت روز سنگ مرمریت به بسیاری عوامل همچون درجه دگرگونی سنگ، میزان ناخالصی، کیفیت تولید، فرآیند تولید و … بستگی دارد.

نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تفاوت میان سنگ مرمریت و سنگ مرمر است.

سنگ مرمر نیز نوعی سنگ دگرگونی است که تحت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر و ﺣﺮارت بیشتری دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ یافته، در اﺛﺮ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد، ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻠﻮرﻳﻦ متفاوتی نسبت به سنگ مرمریت پیدا کرده است.

در واقع می توان اینگونه بیان کرد که سنگ مرمر بیشتر دگرگونی یافته است.

سنگ مرمر درجه شفافیت بیشتری نسبت به مرمریت دارد که موجب شده ست چشم گیرتر باشد.

به دلیل تراکم بالاتر سنگ مرمر، این نوع سنگ را می توان به عنوان سنگ بهداشتی بکار برد.

اما در کل عمده مصرف سنگ مرمر برای ساخت مصنوعات سنگی می باشد.

البته در حجم کم، از این سنگ برای تزئینات ساختمان ها نیز استفاده می شود و به دلیل مقاومت کم در برابر رﻃﻮﺑﺖ ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻮﻟﻔﻮر توصیه می شود که در نمای ساختمان در شهرهای بزرگ با آلودگی هوای بالا بکار برده نشود.

مهمترین خصوصیات سنگ مرمر :

 • مقاومت
 • قدرت
 • بافت
 • حلالیت
 • تخلخل
 • رنگ
 • سختی ، درصد سختی سنگ های مرمر 3 الی 4 است .

سنگ مرمریت جزء محبوب ترین سنگ های ساختمانی بشمار می آید .

شکوه و زییایی بی کران آن سبب محبوبیت خیلی زیاد آن شده است .

حالا با وجود اینکه این سنگ خیلی سریع خط و خش ولک میگیرد و قیمتی خیلی بالایی دارد بازهم از محبوبیت آن کاسته نشده است ، شفافیت ، براقی ظاهری آن را بی نقص نشان میدهد.

باید بدانید که این سنگ نصبت به مابقی سنگ ها نگهداری بیشتری نیاز دارد.

سنگ مرمر نیز مانند بقیه سنگ ها داری انواع مختلفی است ، گونه های سنگ مرمر ( مرمریت ، کوه سفید قم  ).

سنگ مرمریت و درخشش آن

سنگ های آهکی یا سنگ هایی که حاصل از دگرگونی است ( سنگ مرمر ) ، و سنگی های که  آهکی رسوبی اند را سنگ « مرمریت » و به سنگ هایی که شبیه به کله قند با سختی و استحام بالا هستند سنگ « چینی » می گویند.

سنگ چینی تعریف دیگه ای هم دارد که از نظر علمی بخواهیم بررسی کنیم به سنگ آهکی که در اثر فشار شدید حرارت ناشی از انتقال ماگمای داخل به داخل اهک با فشار و گرمای بالا بازهم دچار تبلور میشود (چینی یا بلوره )می گویند .

و سنگ هایی که منشا شیمیایی داشته که مورد تاثیر ته نشین شدن کربنات کلیسم در کناره های غارها ، چشمه ها و حوضچه های مردابی به وجود می آیند ، سنگ تراورتن است که رنگ آن کرم ، زرد ، قهموه ای ، خاکستری ، سفید ، است ، بافت آن لایه ای است اما به صورت تخلیل هم دیده میشود .

سنگ مرمریت

سنگ مرمریت نسبت به سنگ تراورتن ساختار آهکی تری دارد و از این رو استفاده از سنگ مرمریت در فضاهایی که در مجاورت رطوبت قرار دارند مناسب نمی باشند.

تشخیص سنگ مرمریت از سنگ تراورتن از دید کسانی که کارشناس نیستند از پشت سنگ قابل تشخیص است با این توضیح که سنگ مرمریت خلل و فرج نداشته و بیشتر دارای رگه های میباشد.

یک روش سنتی که معماران جهت تشخیص توپر بودن سنگ مرمریت استفاده میکنند ضربه زدن با یک جسم فلزی به پشت سنگ مرمریت میباشد که هر قدر صدای حاصل از ضربه زدن به قسمت نسابیده سنگ مرمریت زیرتر باشد آن سنگ مرمریت دارای تراکم بیشتری میباشد.

سنگ مرمریت بیشتر در فضاهای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد.

از سنگ مرمریت در بدنه راه پله، بدنه پارکینگ، کف واحد ساختمانی میتوان استفاده کرد.

در ایران معادن بسیار زیادی از سنگ مرمریت شناسایی شده و در حال بهره برداری میباشند.

البته قطعا معادن فراوانی هم از سنگ مرمریت در کشور عزیزمان ایران وجود دارد که در حال حاضر شناسایی نشده و یا اگر شناسایی هم شده باشند مورد بهره برداری قرار نگرفته اند.

سنگ مرمریت در طیف های رنگی وسیعی در کشور ایران تولید و فرآوری میشود اگر کیفیت سنگ مرمریت تولید شده در ایران را بتوانم افزایش دهیم دیگر نیازی به واردات سنگ مرمریت از کشورهای دیگر را نخواهیم داشت و همچنین میتوانیم به یکی از قطب های صادر کننده سنگ مرمریت تبدیل بشیم.

سنگ مرمریت روشن جهت اجرا در کف واحدهای مسکونی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است از سنگ مرمریت با زمینه طوسی میتوان سنگ مرمریت پرشین سیلک یا سیلک امپرادور را نام برد.

از سنگ مرمریت با زمینه رنگی قهوه ای میتوان سنگ مرمریت مهکام را نام برد.

از سنگ مرمریت با زمینه رنگی کرم میتوان سنگ مرمریت دهبید شایان و نمین را نام برد .

از سنگ مرمریت با زمینه رنگی سفید میتوان سنگ مرمریت سبزوار و کاشمر را نام برد .

از سنگ مرمریت با زمینه رنگی مشکی میتوان سنگ مرمریت نجف آباد، سنگ مرمریت گلدن بلک، سنگ مرمریت مشکی دهبید و سنگ مرمریت مشکی بیرجند را نام برد.

از سنگ مرمریت با زمینه رنگی قرمز میتوان سنگ مرمریت بوانات ، سنگ مرمریت انارک و سنگ مرمریت بجستان را نام برد.

تفاوت سنگ مرمریت و سنگ تراورتن

سنگ مرمریت نوعی سنگ آهک رسوبی است در حالی که سنگ تراورتن نوعی سنگ آهکی است که منشا شیمیایی دارد و از ته نشین شدن کربنات کلسیم نزدیک چشمه‌ها ، غارها و حوضچه‌های مردابی به وجود می‌آید.

قیمت سنگ تراورتن طبیعی معمولا بیشتر از سنگ مرمریت است اما سنگ مرمریت طبیعی برای استفاد در کفپوش‌ها دارای قیمت بالاتری نسبت به تراورتن‌ها می‌باشند و اینکه هزینه‌ها نسبت به کیفیت سنگ متفاوت است.

البته در میان تفاوت‌های که برای مرمریت و تراوتن می‌توان نام برد، همچنین می‌توان به شباهت هایی نیز اشاره کرد که در این میان ، تنوع رنگ در هر رو قابل مشاهده است .

شما می‌توانید با هر نوع سلیقه ای به انتخاب سنگ مورد نظر بر اساس زمینه رنگ انتخابی خود بپردازید.

بافت مرمریت بسیار صاف و براق به رنگ صیقلی تولید می‌شود اما تراورتن بافت آن متخلخل و به صورت لایه لایه و طبیعی‌تر می‌باشد.

این سنگ نسبتا نرم  و جذب کننده آب می‌باشد به همین خاطر چند لایه رزین برای جلوگیری از نفوذ آب به سنگ اضافه می‌شود.

رنگ سنگ مرمریت بیشتر اوقات تک رنگ است گاهی یک رنگ با رگه‌های دیگری مانند سفید با رگه‌های خاکستری یا سیاه یا سفید است دیگر رنگ‌های آن شامل سیاه و سفید، خاکستری، صورتی، آبی یا سبز می‌باشند.

رنگ‌های تراورتن معمولا گرم هستند مانند سفید یا کرم تا بژ، طلایی، قهواه ای و قرمز هستند.

پلاک‌های سنگ مرمریت بیشتر در دیواره‌های حمام، کف و کف‌های کارمثل آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از پلاک‌های سنگ تراورتن بیشتر در داخل حمام برای کف حمام، در آشپزخانه، فضای باز و تزئین دیوار ها، سقف‌ها و صفحات کابینت استفاده می‌شوند.

از جمله ویژگی های سنگ مرمر :

 1. سختی مناسب و مقاومت در برابر آتش و فرسایش
 2. مناسب برای کف پله ها و نماهای داخلی بدلیل تخلخل بسیار پایین
 3. زیبایی و تنوع رنگ زیاد بخصوص در ایران
 4. قابلیت کاربرد در نماهای کلاسیک و مدرن
 5. سایش پذیر بودن و داشتن جلای مناسب در مرتحل پرداخت سنگ
 6. عدم وجود خلل و فرج
 7. سنگ مرمر در برابر سرما و گرما ناگانی مقاوم است و در برابر سرما و گرما و باران آسیب نمی بیند.
 8. قابلیت صیقل پذیری بالایی دارد و میتوان آنرا جلا داد.
 9. دارای سطحی براق و درخشنده است دلیل این درخشندگی نفوذ نور در سنگ و انعکاس آن توسط لایه های زیرین می باشد. در واقع نوعی انعکاس داخلی در سنگ مرمر رخ می دهد.
 10. گرما را جذب نمی کند و به همین دلیل سطح آن همیشه خنک است استفاده از مرمر برای کفپوش ساختمان باعث خنک شدن فضا می شود.
 11. مرمر ضد آلرژی است و گرد و غبار را در خود نگه نمی دارد ( به دلیل سطح صاف و صیقلی)
 12. نگه داری و تمیز کردن مرمر به راحتی انجام می شود .
 13. در دکوراسیون داخلی ساختمان ، مجسمه سازی و ساخت کاشی مرمر بعنوان دیوارپوش سرویس های لوکس بکار می رود.
 14. قیمت سنگ مرمر نسبت به سایر سنگ هایی که در دکوراسیون داخلی ساختمان بکار می روند بالاتر است.

معایب مرمریت:

۱- قیمت بالا بخصوص نوع سفید آن

۲-به دلیل چگالتر بودن مرمریت ( وزن مخصوص بالا) نسبت به تراورتن و همچنین با توجه به اصول ساختمان سازی نوین مبنی بر سبک سازی سازه ها مرمریت برای استفاده در نماهای بیرونی مناسب نیست.

۳-وجود درزه باعث دوام کمتر در مقابل یخ زدگی و کاهش استحکام مرمریت می شود.

۴-به دلیل وجود تخلخل و عدم امکان استفاده از مواد پر کننده لکه پذیر می باشد.

۵-تغییر رنگ ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید در دراز مدت

معایب سنگ مرمر:

۱- سنگ مرمر از دسته سنگ های متخلخل و نرم است و به راحتی در برابر مواد اسیدی واکنش نشان میدهد و دچار خوردگی میشود.

۲-  سنگ مرمر از مقاومت بالایی در برابر خراش و ساییدگی برخوردار نیست.

۳ –قیمت این سنگ بخصوص نوع سفید آن بسیار گران می باشد.

4- بدلیل چگالتر بودن مرمریت (وزن مخصوص بالاتر بدلیل حضور کربنات منیزیم) نسبت به تراورتن و همچنین با توجه به اصول ساختمان سازی نوین مبنی بر سبک سازی سازه ها، مرمریت برای استفاده در نماهای بیرونی کمتر توصیه می گردد.

5- وجود درزه (crack) باعث دوام کمتر در مقابل یخ زدگی و کاهش استحکام سنگ مرمریت می شوند.

6- بدلیل وجود تخلخل و عدم امکان استفاده از مواد پرکننده، لکه پذیر می باشد.

7- با در معرض مواد رنگی قرار گرفتن، دچار تغییر در رنگ بافت شده و تنها با استفاده از پولیش دوباره یا عوض کردن سنگ می توان نقص وارد شده در نما را اصلاح کرد.

8- تغییر رنگ ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید در دراز مدت.

قیمت سنگ مرمر

قیمت سنگ مرمریت به عوامل متعددی از قبیل ضخامت برش، کیفیت ساب و برش، مواد مورد استفاده در فرآوری، دقت در سورت بندی، و سایز سنگ مرمریت تولید شده بستگی دارد.

هر قدر سایز سنگ مرمریت تولید شده بزرگتر باشد قیمت آن نیز با توجه به تفاوت در روش تولید و فرآوری آن بیشتر است.

بطور کلی رنج قیمت سنگ مرمریت تولید شده در ایران از مترمربعی 12 هزار تومان تا متری 300 هزار تومان میباشد.

مطالب مرتبط